History of Brgy. San Jose

Alamat ng Barangay San Jose

“MATATAG NA BARANGAY SA LUNGSOD NA MATIBAY.”

              San Jose, isang karpintero o anluwage. Ang patron ng mga debotong Katoliko sa Lungsod  ng Balanga. Ito rin ang napiling ipangalan sa Barangay San Jose na dati ay tinawag na Lote o kaya’y Lote Kataning.

             Ang Lote Kataning ay malawak na bukirin na may 236.20 na ektarya sa bahaging kanluran ng Lungsod ng Balanga. Pag-aari ito ng ilang mamamayan ng isang ng Balanga at sinasaka ng mga karatig Barangay.  Tanging dalawang maliliit na tulay ng kawayan ang nagdurugtong dito sa Poblacion at sa kabahayan ng Kataning.

             Taong 1946 ng mailipat sa mataas na kanluran ang Pamahalaang panlalawigan o Kapitolyo. Ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng lansangan  "pinangalan ngayong Capitol Road" mula sa tulay na kawayan hanggang kapitolyo. Ang likod ng Kapitolyo ng naging Kampo Tolentino, isang kampo military ng lalawigan.

             Pinasigla ang Lote Kataning ng pagkatatag noong 1953 ng Bataan National Highschool of Arts and Trades "na naging Medina Lacson  de Leon school of arts and Trades at sa kasalukuyan ay ang Bataan Peninsula State University".

          Noong sumunod na taon, inilipat mula sa puno ng tulay na kahoy, kinalalagyan ng RECAR Commercial Complex ngayon na sakop ng Poblacion, ang Tomas Del Rosario Academy "T.Del Rosario College ngayon" sa Capitol Road. Dahil dito, nagsisimulang suklian ng may-ari ng lupaing sakop ng Lote Kataning ang mga manggagawa. Ginagawa nilang mga loteng residensiyal ang mga dating bukirin. Iba’t ibang subdibisyon ang nabuo na bumago sa lugar na ito. Mula sa kabukiran ay naging mga komunidad ang malaking sakop nito.

             Noong una ay ilang kabahayn lamang ang matatgpuan sa Lote Kataning. Nang umabot sa mahigit 600 ang mga mamamayan, itinakda itong maging Baranggay ayon sa Republic Act 3995 noong dakong 1960. Nagkabisa ang batas noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal at naisakatupran sa panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang Lote Kataning ay naging Barangay San Jose, hango sa pinakamalaking subdibisyon ditto sa St. Joseph Subdivision. Mula noon ay tinawag na itong Barangay San Jose.

           Sa ngayon ang Barangay San Jose ay tinaguriang Medical Lane at Computer Avenue dahil sa pagdami ng computer schools at medical clinics na isa sa mga dahilan ng mabilis na pagsulong ng kalakalan at pag –unlad ng pamumuhay ng mga  mamamayan.

Comments