SAN JOSE HYMN


SAN JOSE HYMN


Original Composition by:
Hazel L. Arabia


AMING  PAMAYANAN SAGISAG NG KATATAGAN
SA AMIN NAGKALOOB DIYOS NA DAKILA
KASIGLAHAN ANG DULOT SA’MING MAMAMAYAN
PANINIRAHAN SA TINURING NAMING TAHANAN

GINAMIT ANG DUNONG PUSO’T ISIPAN
SA PAGTUPAD NG AMING PANANAGUTAN
SA SARILI, SA KAPWA SA ATING BAYAN
KAYA’T UMUNLAD AMING PAMAYANAN

 ‘’KORO’’

SAN JOSE ITO ANG AMING BARANGAY
KASAGANAHAN AMING NAKAMTAN
TAGUMPAY SAMI’NG PAGSISIKAP
KAUNLARAN NGAYO’Y HINAHARAP

SA NAGSISIMULA NAMING KABATAAN
HINIHIMOK SA PAG AARAL AY PUMALAOT
UPANG SA TAMANG LANDAS NG PAMUMUHAY
MAGING DAAN SA MAGANDANG HINAHARAP

“KORO”

SAN JOSE ITO ANG AMING BARANGAY
KASAGANAHAN AMING NAKAMTAN
TAGUMPAY SA’MING PAGSISIKAP
KAUNLARAN NGAYO’Y HINAHARAP

TULONG-TULONG NAMIN PAPALAKASIN
LAHAT NG AMING LAYUNIN
KAAGAPAY SA LAHAT NG GAWAIN
TAGLAY BUONG HUSAY AT GALING

Comments